Bài viết tiếp theo của anh Bảo Trâm "Ai là thân phụ Ngài Nguyễn Kim"

Thứ bảy - 10/07/2021 03:50 1.968 0

     Kính thưa bà con Nguyễn Phước Tộc.
     Tôi là Bảo Trâm, thuộc Phòng Phú Phú Lương Công, Hệ Ba Chánh.
     Trước hết xin kính chúc Bà Con luôn được sức khỏe dồi dào và mọi sư Bình An
     Kính thưa bà con, vừa rồi tôi được em tôi là Bảo Kỷ báo cho biết bà con họp bàn về để tài “Ai là Thân Phụ Ngài Nguyễn Kim” và có để cập tới bài nghiên cứu của tôi viết năm 2018 về cùng để tài.
     Trong bài tôi trích rất nhiều và khá đầy đủ tài liệu xưa nay để chúng mình Có Thể Thân Phụ Ngài Nguyễn Kim có hai Danh tự là Ngài Nguyễn Hoằng Dụ và Nguyễn Văn Lưu.
     Trong các nguồn tài liệu tôi nêu ra thì có hai nguồn khác nhau khá rõ nét là. Xin quý bà con xem lại bài viết ở link dưới đây:

Kính thưa bà con Nguyễn Phước Tộc.

Tôi là Bảo Trâm, thuộc Phòng Phú Phú Lương Công, Hệ Ba Chánh.

Trước hết xin kính chúc Bà Con luôn được sức khỏe dồi dào và mọi sư Bình An

Kính thưa bà con, vừa rồi tôi được em tôi là Bảo Kỷ báo cho biết bà con họp bàn về để tài “Ai là Thân Phụ Ngài Nguyễn Kim” và có để cập tới bài nghiên cứu của tôi viết năm 2018 về cùng để tài.

Trong bài tôi trích rất nhiều và khá đầy đủ tài liệu xưa nay để chúng mình Có Thể Thân Phụ Ngài Nguyễn Kim có hai Danh tự là Ngài Nguyễn Hoằng Dụ và Nguyễn Văn Lưu.

Trong các nguồn tài liệu tôi nêu ra thì có hai nguồn khác nhau khá rõ nét là. Xin quý bà con xem lại bài viết ở link dưới đây:

Ai là thân phụ ngài Nguyễn Kim? | Nghiên Cứu Lịch Sử (nghiencuulichsu.com)

1) Hầu như trong tất cả sách chính sử liên quan tới vấn để này đếu ghi rõ thân phụ ngài Nguyễn Kim là ngài Nguyễn Hoằng Dụ
2) Bảy nguồn gia phả của Tộc Nguyễn Hữu ở Thanh Hóa và sách Nguyễn Phước Tộc Thế phả của Hội Đồng Nguyễn Phước Tộc Huế, thì lạighi nhận thân phụ ngài Nguyễn Kim là ngài Nguyễn Văn Lưu.

Ngoài ra có cuốn: Nhìn Lại Lịch Sử”  của TS Đinh Công Vĩ xuất bản năm 2003 cũng xác nhận như trên, và TS cho biết đã đến thực địa để quan sát…

Ghi lại như trên để xin bà con nhận ra là tôi nghiên cứu vấn để rất kỷ lưỡng và trình bày rõ ràng… để gợi ý bà con nghiên cứu thêm. Tôi không hề có ý áp đặt từ xa, tôi cũng không ngu độn viết quàng xiên như một số quý vị viết/nói về tôi.

Trong cuộc họp của quý bà con, có hai điều mà quý bà con phản bác nghiên cứu của tôi là

1)  Quý vị đã đi thực dịa và xác nhận ở mộ phần Ngài Nguyễn Văn Lang… không liên quan gi tới Ngài Nguyễn Kim

2)  Qúy vị xác nhận là trong Đại Nam Thực Lục Tiền Biên của Quốc sử quán Triều Nguyễn, bản chữ Hán, xác nhận về ngài Nguyễn Hoàng: «Ông nội là Trừng Quốc công, húy là…., sau chữ “là… để trống và sau này người dịch thêm chữ Dụ

Vì vậy tôi xin trình bày bắt đầu từ hai điểm này, tôi xin trình bày điểm thứ 2 trước; 
Trong Đại Nam Thực Lục Tiền Biên của Quốc sử quán Triều Nguyễn xác nhận về ngài Nguyễn Hoàng
«Ông nội là Trừng Quốc công, húy là …. lên 8 tuổi đã biết làm văn, 15 tuổi thông võ nghệ. Triều Hiển Tông nhà Lê, làm kinh lược sứ Đà Giang, đến khi Uy Mục vô đạo, về Tây Kinh giúp Lê Oanh khởi binh ở Thanh Hoá, mưu việc giữ yên xã tắc. Khi Oanh lên làm vua (tức Tương Dực đế), được phong làm Thái phó Trừng Quốc công ».

Vậy nếu chữ Dụ là sai thì chỉ có thể chữ Lưu, phải không? Vì Quốc Tử Giám triều Nguyễn không làm việc một cách tắc trách lại để trống một chi tiết quan trọng như vậy.

Sau đây chúng ta quay lại chính sử viết về ngài Nguyễn Hoằng Dụ

Trong chính sử ghi nhận về ngài Trừng Quốc Công Nguyễn Hoằng Dụ:

Hầu như tất cà sử sách đếu ghi nhận vào năm 1510, ngài Nguyễn Hoàng Dụ được vua Lê Tương Dực phong An Hòa Hầu, cùng ghi nhiều chi tiết ngài Nguyễn Hoằng Dụ đem quân đánh giăc Trần Cảo để giúp vua Lê Tương Dực vào những năm 1510 đến 1518 là năm được ghi nhận ngài Nguyễn Hoàng Dụ mất tích

Tiên Nguyên Toát yếu Phổ của Tôn Thất Hân, năm 1920, rồi Constitution de la famille Impérialle của Tôn Thất Cẩn, năm 1942, hay Nguyễn Phước Tộc Giản Yếu của Tôn Nữ Cẩm Bàn, năm 1992 và mới nhất là Nguyễn Triều của Hội Đồng Hoàng Tộc Nguyễn Phước Hải Ngoại năm 2009, đều đã ghi lại giống nhau về chi tiết: «Triều vua Lê Tương Dực có Nghĩa Huân vương Nguyễn Văn Lang và con là Thái Phó Trừng Quốc công Nguyễn Hoằng Dụ (tức Nguyễn Lựu)… Đức Triệu Tổ Tịnh Hoàng đế Nguyễn Kim của chúng ta là con ngài Thái Phó Trừng Quốc công» …hoặc: «Ông Nguyễn Văn Lang sinh Nguyễn Hoằng Dụ (có tên là Nguyễn Hoằng Lựu), Thái Phó Trừng Quốc công, triều Lê Tương Dực. Ông Nguyễn Hoằng Dụ sinh ra Nguyễn Kim và Nguyễn Tôn Thái… » (Trích “Chúa Tiên Nguyễn Hoàng, tác giả Hoàng Đình Hiếu)

Vậy ra có hai người đều là hậu duệ của ngài Nguyễn Công Duẩn được mô tả giống nhau. Cả hai đều đem quân đi đánh Trần Cảo để cứu Lê Oanh, sau là vua Lê Tương Đực cùng thời kỳ, nhưng chính sử lại không hề biết tới Trừng Quốc Công Nguyễn Văn Lưu. Nhưng ghi rất rõ vị đó là Ngài Nguyễn Hoằng Dụ,

Đã được phong tới chức Quốc Công trong một giai đoạn nhiều biến động, thì phải có đại công trạng, nhưng tất cả sử cổ đều không có một chữ nào nhắc tới tên của ngài Nguyễn văn Lưu. Rõ ràng là trong thời kỳ này không có ngài Nguyễn Văn Lưu, nhưng chỉ có ngài Nguyễn Hoằng Dụ.

Vỉ thế cho nên nếu sau chữ “Là” trong Đại Nam Thực Lục Tiền Biên của Quốc sử quán Triều Nguyễn là dù không phải chữ Dụ, và thay vào đó là chữ Lưu hay chữ abc nào khác thì đoạn văn đó hoàn toàn trùng với nhân thân của ngài Nguyễn Hoằng Dụ trong chính sử.

Tôi xin quay trở lại điều 1 là qúy bà con đã đến thăm thực địa mộ ngài Nguyễn Van Lang, và xác nhận là mộ Ngài NVL không liên quan gì tới ngài Nguyễn Hoàng Dụ và ngài Nguyễn Kim. Tôi dủ ở xa, nhung tôi còn rõ hơn quý bà con đang ở Thanh Hóa là mộ ngài NVLang được quý vị quan sát ngay ở thực địa, không những không liên quan gì tới ngài Nguyễn Hoằng Dụ, mà còn là Hệ Nguyễn Phước Tộc không hể hương khói cho Ngài NVL… và ngay cả hệ Ngài NVL cũng đã đổi sang họ Phạm. Và một điều chăc chắn là tới nay không ai tìm ra mộ Ngài Nguyễn Hoằng Dụ ờ nơi nào…

Chỉ chứng đó thực ra không đủ chứng cớ để cho rằng Ngài Nguyễn Văn Lang không liên quan gì tới ngài Nguyễn Hoằng Dụ, vì thời điểm này Mạc Đăng Dung đang đuổi tận giết tuyệt dòng họ ngài Nguyễn văn Lang và Nguyễn Hoằng Dụ, ngay cả đào mộ ngài Nguyễn Văn Lang đem đốt. Thì hệ Ngài Nguyện Văn Lang phải sửa cả tên họ cũng là điểu đương nhiên, hệ Ngài Nguyễn Văn Lang càng tìm mọi cách che đấu Ngài Nguyễn Kim không liên quan gì tới ngài Nguyễn Văn Lang và Ngài Nguyễn Hoàng Dụ, là rất hợp lý.

Biết đâu vì sợ sẽ bị Mặc Đặng Dung truy sát mà tất cả hậu duệ của họ Nguyễn Tống Sơn đã viết ra như thế, phải đưa ra một lý lịch khác để bảo vệ ngài Nguyễn Kim, những gia phả nói trên mang một bí ẩn sâu xa về thân thế của ngài Nguyễn Kim, vì lúc đó Ngài Nguyễn Kim chưa thoát khỏi móng vuốt của Mặc Đăng Dung, còn phải ẩn tích trước khi có thể đủ sức kéo quân qua Ai Lao. Nếu trong thời gian từ năm 1515 đến năm 1529, suốt mười bốn (14) năm đó, không có một kế hoạch tinh vi và thâm chí hoang đường để bảo vệ, ngài Nguyễn Kim đã không thể sống sót.

Các gia phả đó đều có ý biến đổi thân thế thân phụ Ngài Nguyện Kim thành Ngài Nguyễn Văn Lưu, nhất là gia phả do Quỳnh Sơn Hấu Nguyễn Lữ, em của ngài Nguyễn Van Lang, viết ra đúng vào năm 1514, 1515, Ngài Nguyễn Lữ lại bỏ công đi đến để xem xét gia phả từng chi, lại càng có ý nghĩa liên quan tới vấn đề sinh tử này.

Ngoài ra xét theo gia phả Đỗ Đại Tộc, là đại tộc liên quan tới bên ngoại của Ngài Nguyễn Văn Lưu chúng ta thấy có nhiều chi tiết đáng ngờ, không phải là cách lập một gia phả đúng, vì đọc kỷ thì hình như Ngài Nguyễn Văn Lưu lấy cháu ruột của Mẹ ngài làm vợ. Trong gia phả Đỗ Đại Tộc chỉ ghi tên một người vợ của cha ngài là em cụ Đỗ Viên Tính… theo cách ghi này thì là phải Mẹ của Ngài Nguyễn Văn Lưu…. Nhưng sau đó lại ghi Vợ ngài Nguyễn Văn Lưu là con ngài Viên Tính…. Có gì không đúng ở đây. Vì vậy càng giúp cho tôi tin ở cho giả thuyết nói trên của tôi.

Vì vậy, chúng ta có thể tạm kết luận Ngài Nguyễn Hoằng Dụ, chính là ngài Nguyễn Văn Lưu.

Xin lưu ý tôi dung chữ “Tạm Kết Luận” là để mong quý vị nghiên cứu thêm, tôi không áp đặt

Chúng ta nghiên cứu về dòng họ, đúng là chúng ta, trước hết nghiên cứu từ Gia Phả của chính dòng họ đó. Nhưng nếu dòng họ đó là dòng họ nỗi tiếng trong dòng trôi của Lịch Sử, thì chúng ta phải dùng Lịch Sử để nghiên cứu, chứ không thể dựa theo gia phả để phán bừa là Lịch Sử đã viết sai… Lịch sử có thể sai ở một hay hai nguồn nào đó nhưng không thể sai ở tất cả các nguồn…
Vấn đề thân phụ Ngài Nguyễn Kim, xin quý vị tìm xem có cuốn sử nào nhắc đến Trừng Quốc Công Nguyễn Văn Lưu không?  Và rõ ràng hơn nữa trong thời kỳ Vua Lê Tương Dực có thế có hai vị có công trạng rất cao là giúp nhà Lê đánh giặc Trần Cảo, cùng ủng hộ lập vua Lê Tương Dực lên làm Vua mà chính sử chỉ biết có 1 vị tên Nguyễn Hoằng Dụ?????

Xin quý vị nghiên cứu thêm, và điều tôi mong ước là dù không là bà con với nhau, khi nghiên cứu chung một vấn đề gì, đừng dứt khoát cho rằng mình đúng 100% để dùng như từ ngữ bất lịch sự ám chỉ đối phương. Việc này chi gây mất đoàn kết và không thế đưa đến đồng thuận…. Có thể hiểu,  những kẻ đó là cố tình phá hoại, chứ không phải vì dòng họ mà bàn nhau tìm ra sự thực.

Cảm ơn bà con.

Tác giả: Tram Bao

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây