NHẬT KÝ ĐI MỘ (2) - Tháng 8.2017

Thứ sáu - 01/12/2017 04:54 1.124 0
Ngày 02.8.2017
Tìm được 04 lăng mộ:
NHẬT KÝ ĐI MỘ (2) - Tháng 8.2017
Ngày 02.8.2017
Tìm được 04 lăng mộ:
1. Quảng Thi công chúa thụy Mỹ Thục (chi tẩm). Bà là con gái thứ 21 của vua Thiệu Trị và bà Tiệp Dư Nguyễn Thị Loan, tên là Nguyễn Phúc Thanh Cát. Chồng bà là Phò mã Đô úy Trương Văn Chất. Anh đồng từ với bà là Hương Sơn quận công. Bà có 6 con trai và 02 con gái.
Lạc khoản: Không.
Tình trạng: Hoang phế. Nấm mộ sụp nát. Bia đá còn đọc được. Thành quách đổ nát, cổng vào cũng sứt mẻ. Không ai nhang khói.
Địa chỉ: Thôn Thượng 4. xã Thủy Xuân. R
2. Kiêm nhiếp Tôn Nhơn phủ Tôn chính An Thành Vương thụy Đoan Cung (chi tẩm).
Ngài là hoàng tử thứ 78 của vua Minh Mạng: Miên Lịch. Nhà thờ ở Phú Cát, con cháu hằng năm có tảo mộ.
Lạc khoản: Không.
Tình trạng: Bình thường, không có gì đáng ngại. K
Địa chỉ: Tổ 14, p Thủy Xuân, Tp Huế.
3. Tiền triều Bình Thái thái trưởng công chúa thụy Đoan Huệ (chi tẩm). Bà là con gái trưởng của vua Gia Long với bà Chiêu dung Phạm Thị Lộc, tên là Nguyễn Phúc Ngọc Châu. Chồng bà là Phò mã Khinh xa Đô úy Nguyễn Văn Ngoạn. Bà là chị đồng từ với Bảo Thuận công chúa.
Lạc khoản: Không.
Tình trạng: Hoang phế. Nấm mộ còn nguyên dẫu đã bị đào. Bia đá còn đọc được. Thành quách còn khá nguyên vẹn. Con cháu của ngôi chùa tư ở trước nhang khói.
Địa chỉ: Đường Hoài Thanh, sau lưng ngôi chùa tư, đối diện với sân bóng đá. R
4. Đại Nam hiển khảo Anh Dũng tướng quân Khinh xa Đô úy thụy Anh Túc Phò mã (chi mộ). Ông là chồng bà Bình Thái công chúa, được an táng cùng lăng với vợ. Ông cũng là con của Thái bảo Nguyễn Văn Trương.
Lạc khoản: Thiệu Trị thất niên thập nhị nguyệt cát nhật. Hiếu tử Nguyễn Văn Doãn/ Duẫn (允), Nguyễn Văn Lượng (亮)chí.
Tình trạng: Hoang phế. Nấm mộ còn nguyên dẫu đã bị đào. Bia đá còn đọc được. Thành quách còn khá nguyên vẹn. Con cháu của ngôi chùa tư ở trước nhang khói.
Địa chỉ: Đường Hoài Thanh, sau lưng ngôi chùa tư, đối diện với sân bóng đá. R
Ngày 06.8.2017 (Khu vực Thủy Biều)
Nhóm tiếp tục đi thắp nhang chi các mộ sau:
1. Tiệp Dư Nguyễn Thường thị (chi mộ). Bà tên là Nguyễn Thị Viên, con gái của Thiếu bảo Nguyễn Văn Khiêm. Bà sinh hạ hoàng tử Tuy Biên Qc Miên Sủng, Duy Xuyên Qc Miên Tiệp và Phú Hậu Cc Phương Trinh, Mỹ Thuận Cc Nhàn Tuệ và Lâm Thạnh Cc Hòa Trinh. Khi mất bà được ban thuy là Dao Thụ.
Lạc khoản: Không có. Triều Minh Mạng.
Tình trạng: Sạch sẽ và nhang khói hằng năm.
Địa chỉ: Thủy Biều, Tp Huế. R
2. Phò mã Thân công thứ thất Trần thị (chi mộ)
Lạc khoản: Không có. Cùng khuôn viên với Nguyễn Thường Tiệp dư.
Tình trạng: Sạch sẽ và nhang khói hằng năm.
Địa chỉ: Thủy Biều, Tp Huế. K
3. Cung nhân Lê Thị (chi mộ) Bà là Cung nhân triều Minh Mạng nhưng không phân biệt được trong 03 bà Cung nhân cùng họ Lê. Tạm gọi là bà Lê 1 để phân biệt.
Lạc khoản: Không có.
Tình trạng: .Sạch sẽ và nhang khói hằng năm.
Địa chỉ: Thủy Biều, Tp Huế. R?
4. Phò mã Đô úy Thân Trọng Di hiệu Như Phủ, thụy Cương Mại (chi mộ).
Lạc khoản: Sinh ư Ất Dậu niên, tứ nguyệt nhị thập thất nhật Dậu khắc. Tốt ư Ất Dậu niên, thất nguyệt sơ lục nhật Dần khắc. Đây là chồng của Cc Mai Am.
Tình trạng: Có người nhang khói.
Địa chỉ: Thủy Biều, Tp Huế. K
5. Lại Đức công chúa thụy Mỹ Thục (chi tẩm). Bà là Công chúa Nguyễn Phúc Trinh Thận, con thứ 25 của vua Minh Mạng với Thục tần Nguyễn Thị Bảo, còn có hiệu là Mai Am. Chồng bà là Hiệu úy Phò mã Thân Trọng Di. Bà là anh chị em đồng từ với Tùng Thiện Vương, Qui Đức công chúa, và Thuận Lễ công chúa.
Lạc khoản: Không có.
Tình trạng: Hư hại một phần nhỏ. Có tấm bia chữ Hán chi chít những chữ. Có lẽ là các bài thơ ngày trước bà đã làm.
Địa chỉ: Thủy Biều, Tp Huế. K
6. Phú Hậu công chúa thụy Mỹ Hậu (chi mộ). Bà là con thứ 45 của vua Minh Mệnh với bà Tiệp Dư Nguyễn Thị Viên, tên là Nguyễn Phúc Phương Trinh. Chồng bà là Ân kỵ úy Phò mã Nguyễn Văn Duật. Bà là anh chị em đồng từ với Duy Xuyên quận công, Tuy Biên quận công, và Mỹ Thuận công chúa, Lâm Thạnh công chúa.
Lạc khoản: Phì diệt Kỳ ngoại hầu Hồng Chí phụng cúng.
Tình trạng: Hư hại một phần nhỏ. Có người nhang khói.
Địa chỉ: 554 Bùi Thị Xuân, Tp Huế. K
7. Cẩm y Kiểm hiệu Thân Dưỡng Hòa phủ quân (chi mộ)
Lạc khoản: Không.
Tình trạng: Có người nhang khói. Tương đối còn tốt.
Địa chỉ: Thủy Xuân, Tp Huế.
8. Kiểm hiệu Thân công Chính phối Công nữ Nguyễn Phước Nhu Thuận (chi mộ). Bà là vợ ông Thân Dưỡng Hòa nói trên.
Lạc khoản: Không.
Tình trạng: Có người nhang khói. Tương đối còn tốt.
Địa chỉ: Thủy Xuân, Tp Huế.
9. Thường Tín Quận vương thụy Trang Cung (chi tẩm). Ngài tên là Nguyễn Phúc Cự, con thứ 11 của vua Gia Long. Nhà thờ ở Xuân Vinh, Phú Lộc, Thừa Thiên. Ông là anh em đồng từ với Quảng Uy quận công.
Lạc khoản: Không.
Tình trạng: Cây cối um tùm. Còn lại khoảng 90%. Nấm mộ có tu sửa cách đây chừng 02 năm.
Địa chỉ: Thủy Xuân, Tp Huế. R
10. Lăng Rồng, có cổng vào, thành ngoại thành nội, hai trụ thành ngoại đắp nổi đầu rồng rất uy nghiêm.
Tình trạng: Hoàn toàn hoang phế, không ai chăm sóc cả chục năm nay, cây cối mọc trong lăng, thành quách đổ nát. Dân chung quanh gọi là lăng Ông On(g)
Địa chỉ: Gần chùa Từ Hiếu, đường Bùi Thị Xuân, Tp Huế.
Ngày 12.8.2017
Nhóm tìm được các lăng mộ sau:
1. Hoàng Việt: Sinh mẫu Y phu Chưởng doanh tặng Thiếu phó Quận công trắc thất Vũ Thị húy Thục Thuận gia phu nhân (Vợ thứ của Thiếu phó Quận công Nguyễn Phúc Xuân, hệ 9, phòng 17)
Lạc khoản: Mậu Dần niên lục nguyệt cát nhật. Hiếu tử phụng lập thạch bi.
Tình trạng: Thành ngoài mất một phía, còn lại đổ nát. Nấm chỉ còn gạch, vôi vửa đã long tróc. Thành nội cũng hư hại nhiều. Cây vả to mọc giữa thành nội và thành ngoại.
Địa chỉ: Kiệt 86 Lê Ngô Cát.
2. Tiền triều Tiềm để sắc tặng Ngũ phẩm Nghi nhân Nguyễn Cửu thị (chi mộ)
Lạc khoản: Kỷ Hợi niên thất nguyệt cát nhật.
Tình trạng: Cây cỏ um tùm. Bia đã tô sơn đỏ lại. Có con cháu đến nhang khói. Không rõ triều nào.
Địa chỉ: Ven đường, gần chùa Từ Hiếu. R
3. Tiền triều Nhị giai Quan phi Trần Đăng thị Ấu Kim thụy Ý Thuận (chi tẩm). Bà là một phi tần của vua Đồng Khánh, tên theo thế phả ghi là Trần Đăng thị Đồng, mẹ của An Hóa Công Bửu Tùng và ngài Bửu Quyền.
Lạc khoản: Tự tôn Vĩnh Thùy phụng chí.
Tình trạng: Cỏ cây um tùm, tẩm thất còn nguyên vẹn, phù điêu rất đẹp dù đã bị đào ở chân tẩm.
Địa chỉ: Ven đường, gần chùa Từ Hiếu. R
4. Hòa Mỹ Trưởng công chúa húy Gia Thục (chi tẩm). Bà là con thứ 22 của vua Minh Mệnh với Tiệp Dư Lê thị Ái, tên là Nguyễn Phúc Trang Tĩnh.
Lạc khoản: Không.
Tình trạng: Bị đào xới, bia dời ra trước bình phong. Hoang phế.
Địa chỉ: Ven đường, gần chùa Từ Hiếu, thôn Dương Xuân. R
5. Mộ đôi của: Phò mã Hồ công thụy Thành Xác và Bình Thạnh công chúa. Bà Bình Thạnh là con gái thứ 31 của vua Minh Mệnh, chồng bà là Phò mã Hồ Phan.
Lạc khoản: Kỷ Hợi quý đông cát nhật phụng tạo.
Tình trạng: Còn tốt, Con cháu phòng Phong Quốc công vẫn hương khói đều đặn.
Địa chỉ: Ven đường, gần chùa Từ Hiếu, thôn Dương Xuân.
Ngày 18.8.2017
1. Tiên triều Hoàng nữ thụy Nhu Khiết (chi tẩm). Đây là lăng của công chúa NP Ngọc Thành, con gái thứ 16 của vua Gia Long với bà Tài nhân Phan Thị Hạc. Bà hạ giá lấy Vệ úy Hồ Văn Thập, con của Phúc Quốc công Hồ Văn Bôi. Bà vô tự vì chưa nghênh hôn thì bà đã mất năm 18 tuổi.
Lạc khoản: Không.
Tình trạng: Còn khá tốt, nhưng đã hoang phế, bia bị đạn bắn gãy làm hai mảnh, thành quách đã long mạch vôi, đôi chỗ lún sụt. Con cháu không hương khói.
Địa chỉ: Cạnh đường Võ Văn Kiệt. R
2. Tặng Thuận Hòa Thái trưởng công chúa thụy Đoan Huệ (chi tẩm) . Bà là con gái thứ 40 của vua Minh Mệnh và Cung nhân Lý Thị Cầm, tên bà Nguyễn Phúc Nhàn Tĩnh. Bà hạ giá lấy Phò mã Đô úy Nguyễn Văn Ngữ.
Lạc khoản: Không.
Tình trạng: Tốt nhất trong các lăng công chúa, được trùng tu gần đây. Dân chúng và con cháu hương khói quanh năm. Bà được tiếng là rất linh thiêng.
Địa chỉ: Kiệt 16 đường Duy Tân, Tp Huế. K
3. Đại Nam hoàng triều khâm tặng tứ phẩm Cung nhân Công nữ Minh hiển tỉ (chi mộ)
Lạc khoản: Bảo Đại thập nhị niên xuân. Hiếu tử Nguyễn Đình ? phụng lập.
Tình trạng: Còn tương đối tốt, có lẽ con cháu vẫn hương khói.
Địa chỉ:
4. Tiền triều Xuân Lai Công chúa (chi tẩm). Bà là con gái thứ 44 của vua Minh Mệnh với Lệ Tần Nguyễn Thị Điện, em gái đồng từ với Nghĩa Điền công chúa. Tên bà là NP Nhu Nghi. Bà hạ giá lấy Phò mã Đô úy Nguyễn Đình Tứ.
Tình trạng: Hoang phế, bia lún cả chân, tường thành đổ nát, cây cối um tùm.
Địa chỉ: Thôn Trâm Bái, Dương Xuân, Thừa Thiên Huế. R
5. Tiền triều Nghĩa Điền Công chúa thụy Mỹ Thục (chi tẩm). Bà là con gái thứ 26 của vua Minh Mệnh với Lệ Tần Nguyễn Thị Điện. Tên bà là NP Trinh Nhàn, anh chị em đồng từ với Sơn Tĩnh quận công, Tuy An quận công, Hoài Đức quận vương, Vĩnh Lộc quận công, An Thành vương, An Xuyên vương và Xuân Lai công chúa). Bà hạ giá với Phò mã Đô úy Hoàng Kỳ. Bà thọ 76 tuổi.
Lạc khoản: Nhâm Dần niên thất nguyệt cát nhật tạo. Tự tử Hoàng Gia Hi phụng tự.
Tình trạng: Hoang phế và đổ nát đến 90%. Chỉ còn tấm bia, nấm đất đá trầm trệ, thành nội ngoại không còn.
Địa chỉ: Thôn Trâm Bái, Dương Xuân, Thừa Thiên Huế. R
Ngày 27.8.2017
1. Tiên triều Tài nhân Cửu giai Nguyễn Duy thị thụy Thục Thuận (chi mộ). Bà húy Kinh, là phi tần của vua Thiệu Trị, mẹ của 02 hoàng nữ: NP Phương Nghiên và NP Đoan Cẩn. Bà Đoan Cẩn về sau được phong làm Mậu Lâm công chúa.
Lạc khoản: Nữ: Trưởng công chúa Nguyễn Ngọc Đoan Cẩn bái lập. Tự Đức thập thất niên, tam nguyệt, thập nhị nhật tạo.
Tình trạng: Hoang phế, nấm mộ mất nấm, cây cối mọc u, tùm, ít ai nhang khói.
Địa chỉ: Lăng Cây Cọ, Nguyệt Biều, TT Huế. R
2. Đại Nam tiền triều Cung Nhân Nguyễn Văn thị thụy Thuận Khải (chi mộ). Bà húy Xuân. Con trai bà là ngài NP Miên Kỳ (Cẩm Xuyên vương), hoàng tử thứ 75 của vua MM. Con gái là NP Nhu Tĩnh, con gái thứ 59 của vua MM.
Lạc khoản: Đọc kg ra
Tình trạng: Hoang phế dù còn khá nguyên vẹn,
Địa chỉ: Lăng Cây Khế, Nguyệt Biều, TT Huế. R
3. Hải Quốc công thụy Cung Mục chi tẩm. Ông tên là NP Miên Tằng, hoàng tử thứ 42 của vua MM.
Lạc khoản: Không.
Tình trạng: Hoang phế dù thành quách còn. Nấm mộ có tróc vôi vửa.
Địa chỉ: Nguyệt Biều, TT Huế. R
4. Hoàng triều Cẩm Quốc công phòng công tử tảo thương liệt vị (chi mộ). Cẩm Quốc công là Cẩm Xuyên quận vương Miên Kỳ. Mộ con trai tảo thương.
Lạc khoản: Thành Thái Canh Tý niên thất nguyệt cát nhật tạo..
Tình trạng: Mộ đất. Không còn thành. Cây cỏ mọc tràn lan.
Địa chỉ: Xứ Cồn Trại, Nguyệt Biều, gần lăng Cây Khế.
5. Hoàng triều Cẩm Quốc công phòng công nữ tảo thương liệt vị (chi mộ)..Mộ con gái tảo thương.
Lạc khoản: Thành Thái Canh Tý niên thất nguyệt cát nhật tạo..
Tình trạng: Mộ đất. Không còn thành. Cây cỏ mọc tràn lan.
Địa chỉ: Xứ Cồn Trại, Nguyệt Biều, gần lăng Cây Khế.
6. Lăng không bia xóm Vạn Phước, Nguyệt Biều, Huế.
Lạc khoản: Không
Tình trạng: Bia bị đập bể. Hư phế 50% dù khu vực lăng không bị xâm phạm.
Địa chỉ: Xóm Vạn Phước, Nguyệt Biều, Huế.
7. Lăng bia bị đập bể. Đọc được 02 chữ “…thụy Trinh …”
Lạc khoản:
Tình trạng: Hoang phế và suy sụp 80%.
Địa chỉ: Xóm Vạn Phước, Nguyệt Biều, Huế.
8. Tiên triều Cung nhân Hồ Thị (chi mộ). Bà tên đầy đủ là Hồ thị Ý Nhi, một phi tần của vua Thiệu trị Bà sinh ra Đông Xuân Công chúa Gia Phúc, sau này đổi thành Phục Lễ Công chúa. Phục Lễ Công chúa là vợ của Phò mã Nguyễn Lâm, con trai của Võ hiển Đại học sĩ Nguyễn Tri Phương.
Lạc khoản: Không.
Tình trạng: Đã được con cháu tu bổ, thành quách, nền còn tốt. Hương khói đều đặn. Có bia chữ quốc ngữ.
Địa chỉ: Gần cuối đường Bùi Thị Xuân, sát bại Lương Quán. K
9. Mộ bà Võ thị Thụy. Mộ mẹ quan Tri huyện …. Bia viết chữ quốc ngữ nhưng giả như chữ Thái. Rất đặc biệt.
Lạc khoản: Cháu Tôn nữ Thị Viên.
Tình trạng: Còn 50%, thành sụp vài khoảng, vôi vửa tróc hết. Không ai hương khói.
Địa chỉ: Nguyệt Biều, Huế.
10. Đại Nam: An Thường công chúa thụ Ưu bà di đạo hiệu Thanh Từ thụy Mỹ Thục (chi tháp) và Cáo thụ Phấn dũng tướng quân Phò mã đô úy thụy Anh Mại Phan công (chi mộ). An Thường công chúa tên là NP Lương Đức, con gái thứ 4 của vua Minh Mạng và Mỹ nhân Nguyễn Thị Bân. Bà hạ giá lấy Phò mã Phan Văn Oánh. Về sau bà thọ Ưu bà di đạo hiệu Thanh Từ.
Lạc khoản: Không.
Tình trạng: Thành quách còn nguyên vẹn. Con cháu nhang khói đều đặn. Đây là một trong những lăng công chúa còn giữ được nguyên vẹn.
Địa chỉ: Nguyệt Biều, Huế.
Nhum Lua Nho 012
Nhum Lua Nho 012
Nhum Lua Nho 012
Nhum Lua Nho 012
Nhum Lua Nho 012

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây