Vua (10)

Thành Thái

(1889 - 1907)

Huư: Nguyễn Phúc Bửu Lân

Vua Thành Thái, con Ngài Dục Đức. Ngài lên ngôi ngày 1/2/1889 có 2 vị phụ chính là Thái Tử Thiếu Phó, Đông Các Đại Học Sĩ, kiêm quản Quốc Tử Giám Trương Quang Đàm và Lại Bộ Thượng Thư Nguyễn Trọng Hợp.

    Tuy lên ngôi c̣n tuổi thiếu niên (10 tuổi), nhưng Ngài đă có tính khí cương nghị và đầy ḷng yêu nước. V́ vậy, dù ở ngôi Vua không bao giờ Ngài lấy làm vui sướng, mà luôn luôn suy tư với vận nước. Ngài đă tự giả dạng mất trí, che mắt thực dân Pháp và các hạng măi quốc cầu vinh, để được tiếp cận dân chúng và các sĩ phu yêu nước mưu đồ đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập cho xứ sở.

    Ḷng ái quốc và mưu đồ cứu nước cứu dân của Ngài không thoát khỏi sự ngờ vực, theo dơi của thực dân nên Ngài bị Pháp bắt năm 1907 đem vào Vũng Tàu (Bà Rịa) quản thúc một thời gian, rồi đưa sang an trí tại đảo Réunion của Châu Phi thuộc địa Pháp.

    Năm 1947, Ngài được nghinh đón trở về nước và sinh sống b́nh dị tại ngôi biệt thự ở đượng Thành Thái, quận 5 đô thành Sài G̣n. Năm 1954 Ngài mất và được rước về yên nghỉ tại khuôn viên thành An Lăng (lăng Đức Dục Đức) tại xă An Cựu, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên.

    Vua Thành Thái có 16 Hoàng Tử và nhiều Công Chúa.

Việc thờ phụng ba Hoàng Đế yêu nước bị thực dân Pháp phế truất:

    Trước Cánh mạng Tháng 8: tại Thế Miếu trong Đại Nội, thờ 7 Vua là Đức Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Kiến Phúc, Đồng Khánh và Khải Định.

    Từ năm 1954 trở lại đây: bài vị của Đức Vua Hàm Nghi, Thành Thái và Duy Tân đă được Hội Đồng Trị Sự Nguyễn Phước Tộc rước vào Thế Miếu tôn thờ với các Đức Vua nêu trên.

(Trích Nguyễn Phước Tộc giản yếu)

16 Hoàng Tử :

1- Vĩnh Diệm

2- Vĩnh Linh

3- Vĩnh Trân

4- Vĩnh Uyển

5- Vĩnh San, Vua Duy Tân (11)

6- Vĩnh Ngoạn

7- Vĩnh Kỳ

8- Vĩnh Chương

9- Vĩnh Thâm

10- Vĩnh Quê

11- Vĩnh Giác

12- Vĩnh Kha

13- Vĩnh Vũ

14- Vĩnh Ngọc

15- Vĩnh Tiến

16- Vĩnh Cầu

Bảng sơ đồ gia phả này từ Định Quốc Công Nguyễn Bặc, khởi tổ đời thứ 1 cho đến Trừng Quốc Công Nguyễn Văn Lựu (14) dựa theo Phả miền Bắc của chị Nguyễn Ngọc Hiền, đến đời Đức Triệu Tổ Tịnh Hoàng Đế Nguyễn Kim (15) cho đến Vua Bảo Đại (31) dựa theo Phả phía Nam.


Copyright © 2002 - 2004 Nguyen Phuoc Toc. All rights reserved.

baoky36@hcm.vnn.vn