Vua (12)

Khải Định

(1916 - 1925)

Huư: Nguyễn Phúc Bửu Đảo

Đức Hoằng Tôn Tuyên Hoàng Đế, con Đức Đồng Khánh, Ngài lên ngôi nhận thấy 2 triều trước đă bị Pháp thâu hết quân quyền. Ngài thử mở đường ngạoi giao đ̣i quyền tự trị.

    Ngài đặc cử Nguyễn Hữu Bài làm Cơ Mật Viện trưởng lo việc ngoại giao, điều đ́nh với Pháp. Công việc đang xúc tiến chưa kết quả th́ ngày 6/11/1925 Ngài băng hà để lại bản di chiếu bằng quốc văn có những đoạn như tiên tri (sấm ngữ) (34) .

    "Chúng ta là ḍng giống Tiên Rồng, một dân tộc hoà nhă, thế mà bị những thói tham ô từ phương xa đến, xă hội Việt Nam đă tiêm nhiễm hơn 60 năm. Một ngày kia, cả bức cẩm tú sơn hà, sẽ phải làm sân khấu cho những tấn thảm kịch, xương thành núi, máu thành sông.

    Dầu có điên đảo một thời gian, đặc tính của dân tộc Việt Nam vẫn ưa trật tự. Song phải có những tay tuấn kiệt, duy tŕ trong buổi giao thời là buổi thay thế chính quyền, hay là đổi đời chính thể...

    ...Dầu sao chúng ta cũng đặt hy vọng vào tinh thần của toàn thể dân tộc, không v́ đời sống về vật chất, mà nở phá hoại cơ sở của tổ tiên, nếu không giữ vững luân lư cương thường th́ sẽ không có gia đ́nh, mà đă không có gia đ́nh th́ cũng không c̣n xă hội nữa..."

    Ngài ở ngôi 9 năm và băng hà ngày 6/11/1925.

    Lăng của Ngài hiệu Ứng Lăng, tại làng Chân Chữ, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên.

    Hoàng Hậu của Đức Khải Định:

    - Đoan Huy Hoàng Thái Hậu Từ Cung huư Hoàng Thị Cúc, là sinh mẫu của Vua Bảo Đại. Hoàng Thái Hậu mất ngày 10/11/1980 tại Từ Đường của Ngài số 79 Phan Đ́nh Phùng, Tp. Huế, thọ 93 tuổi.

    - Ân Phi huư Hồ Thị Chỉ, con của đại thần Hồ Đắc Trung (35)

(Trích Nguyễn Phước Tộc giản yếu)

Ngài Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy Vua Bảo Đại (13)

Bảng sơ đồ gia phả này từ Định Quốc Công Nguyễn Bặc, khởi tổ đời thứ 1 cho đến Trừng Quốc Công Nguyễn Văn Lựu (14) dựa theo Phả miền Bắc của chị Nguyễn Ngọc Hiền, đến đời Đức Triệu Tổ Tịnh Hoàng Đế Nguyễn Kim (15) cho đến Vua Bảo Đại (31) dựa theo Phả phía Nam.


Copyright © 2002 - 2004 Nguyen Phuoc Toc. All rights reserved.

baoky36@hcm.vnn.vn